جشنواره خاتم
Khatam Festival

ازسوی هیئت داوران نامزدهای سومین دوره جشنواره خاتم اعلام شد

473

نامزدهای سومین دوره جشنواره خاتم در دو بخش بزرگسال و کودک و نوجوان معرفی شدند

در بخش بزرگسال ۱۴ اثر بعنوان نامزدهای این بخش از سوی هیأت داوران به شرح ذیل معرفی گردید.

خاچی(صفایی راد) – سعوف (امین اطمینان)-کی بود مانند دیدن (مرتضی عبدی) –  محمد نگفت من گفتم (رقیه کریمی)-  پشت در هیچ کس نیست (زهرا کاردانی)-  راز فراموشی خانه پیامبر (فائضه غفار حدادی) – عربی با یک گل در اورسور( سیده عذرا موسوی)- یک قالی پراز ترنج سبز( فاضله فراهانی)- صدیق(زهرا سادات ثابتی)- من ناپلئون بناپارت نیستم( زینب اسماعیلی)- سفر تا سفره عشق(گودرز ایزدی)- گلاب خانه ما کی تمام شد(محمدعلی رکنی) در حدیبیه(سوانا مهرابیان)- تاریکی آدم را پیر می کند(صابر محمدی)

هیأت داوران بخش کودک و نوجوان ۱۴ اثر را بعنوان نامزدهای این بخش به شرح ذیل معرفی نمود:

آن شب که دل ماه شکست (فاطمه صالحی بروجنی)- چلچله ها در خانه آشیانه می سازند (سارا شجاعی)- یک سطل شیرشتر (سپیده شیخ لو) – احمد احمد(علی ناصری)-  ماجرای سوسمار(معصومه دهنوی)- تنها کلمه (معصومه علیزاده صدقیانی)- قصه درخت پیر(علی ناصری)- کوکو(صدیقه ملازینلی)- پیامبر رحمت(دنیا احمد بابوری)- ما هم می خواهیم در داستان باشیم(سمیه لندی اصفهانی)- در جستجوی محمد (فاطمه بساط)- غار حرا(فاطمه زهرا حسینی)- این خانه پر ازنام محمد است(معصومه کریمی)- فکر بد در کنار فکر بد(مینا احمدی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.