جشنواره خاتم
Khatam Festival
مرور برچسب

جشنواره خاتم

پیامبر رحمت

چطور می‌توانستی بی‌تفاوت باشی!؟ برایت سخت بود ولی وقتی صدای اذان را می‌شنیدی دیوانه می‌شدی! به‌سختی از جایت بلند شدی. دستت را بر شانه‌ام انداختی. دستانت می‌لرزید. با…

احمد احمد

آرام آرام شروع شد. ما داشتیم ذره ذره در خاطرات پدربزرگ فراموش می‌شدیم. مثل درخت پر برگی که در یک باد شبانه تمام برگ‌هایش فرومی‌ریزد و صبحگاه لخت و عور باز در جای خود…

این خانه پر از نام محمد است

مامان با شکم گنده‌اش تا برسد پایین پله‌ها، یک بار شاهنامه را مرور کرده‌ام. فکر می‌کنم به شاهنامه. به این که چرا توی شاهنامه پدر و پسر روبه‌روی همند. چرا حرفی از مادر…

فراخوان ششمین دوره جشنواره خاتم

موضوع داستان و روایت داستانی با الهام از ویژگی‌های شخصیتی و سیرۀ حضرت رسول اکرم(ص) با توجه به نیازهای مخاطب و شرایط امروز جهان و مستند به اسناد و روایات...

مستند گزارشی نخستین جشنواره خاتم

فیلم مستند گزارشی نخستین دوره جشنواره خاتم به روند برگزاری و داوری نخستین دوره جشنواره خاتم می پردازد. نخستین دوره جشنواره خاتم فراخوان خود را در پاییز...

معرفی کتاب پیامبر اعظم

معرفی مجموعه کتاب بیست جلدی پیامبر اعظم توسط نویسنده کتاب استاد میثاق امیر فجر این مجموعه توسط دفترنشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است. در مقدمه این مجموعه آمده...