جشنواره خاتم
Khatam Festival
مرور برچسب

جشنواره خاتم

سیرۀ نبوی از منظر امام خمینی(س)

رسول خدا(ص) در مراتب کمال به آنجا رسیده بود که جلوۀ تامّ رحمت و محبت الهی گشته بود و به همۀ انسانها، بلکه همۀ موجودات به نظر رحمت و محبت می نگریست