جشنواره خاتم
Khatam Festival
مرور رده

یادداشت

سیره قضایی پیامبر اعظم (ص)

نقش و اهمیت قضا در جامعة بشری و کارکردهای مهم آن در برقراری عدالت و تأمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی برکسی پوشیده نیست؛ زیرا جان، مال، حیثیت و ناموس مردم همه و…

پیامبر، قریش و خردورزی در سیاست

هدف از تحلیل سیرة سیاسی پیامبر و روش حکومتی ایشان در حوزه‌های گوناگون چیست؟ این تحلیل باید واجد چه شرایط و ویژگی‌هایی باشد؟ باید گفت که تحلیل زندگی پیامبر و به ویژه…

عدالت اجتماعى پیامبر اعظم (ص)

بقاى جامعه به عدالت است در جایى که عدالت نیست، انتظار پاکى و سلامت اجتماعى، انتظارى بیهوده است. روش و منش اسلام به عدالت است و با خاموش شدن عدالت، اسلام چون جراغى…

دو کلام در باب جشنواره خاتم

ششمین دورة جشنوارة خاتم به پایان رسید،و من چقدر خوشحالم که عزیزان شرکت کننده در این جشنواره از نخست تاکنون، آرام آرام در حال پیمودن مسیری هستند که رسیدن به قله های…

جهان پیامبر جهان ما

جشنواره «خاتم» به‌منظور شناخت بهتر پیامبر(ص) به‌عنوان الگو و اسوه برگزار می‌شود. همه ما می‌دانیم که خداوند در قرآن وقتی سخن از اسوه، الگو و سرمشق برای انسان مطرح…

سیرۀ نبوی از منظر امام خمینی(س)

رسول خدا(ص) در مراتب کمال به آنجا رسیده بود که جلوۀ تامّ رحمت و محبت الهی گشته بود و به همۀ انسانها، بلکه همۀ موجودات به نظر رحمت و محبت می نگریست

شعر کودک در سیره ی پیامبر اکرم(ص)

یکی از جنبه های مغفول مانده در سیره ی پیامبر اکرم، توجه ایشان به شعر و ادبیات کودک است. به گواهی تاریخ،شعرهای کودکانهای را که عموما در اوزان محرّک و مهیِّج سروده…