جشنواره خاتم
Khatam Festival

نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد(ص)

2,015

گردآورنده کتاب : محمد حمیدالله

تحقیق و تنظیم کتاب : محمد حمیدالله

ناشر کتاب : سروش

کتاب حاضر مجموعه نامه ها و پیمان های سیاسی پیامبر اکرم(ص) است که نخستین بار در بیروت منتشر و نسخه اصلی آن تاکنون بارها تجدید چاپ شده است. این اثر در سال ۱۳۷۵ به عنوان یکی از کتاب های برگزیده سال در ایران شناخته شد.

نامه های پیامبر(ص) از سه بخش سرآغاز، متن و پایان فراهم شده است و با “”بسم الله الرحمن الرحیم”” آغاز می شود. در بیشتر نوشته ها بعد از بسم الله… ، نام پیامبر(ص) با یکی از لقب های او و پس از آن نام گیرنده نامه و متن نامه آمده است. متن نامه های پیامبر(ص) با جمله هایی چون: “سلام علیکم” یا “سلام علیک” و … آغاز شده و گاهی نیز نامه بدون سلام آغاز گشته است. متن اصلی نامه ها معمولاً کوتاه، ساده و بی پیرایه و بیشتر با جمله “اما بعد” آغاز شده است و در پایان نامه ها نیز مهر منقوش به نام محمد رسول الله آمده است. از نکات جالب در همه نامه ها شرط پایداری بر اسلام است و با بررسی این نامه ها این نتیجه به دست می آید که در همه این نوشته ها، پیرامون چهار موضوع بنیادین “آیین اسلام و احکام آن”، “اخلاق اسلامی”،”مسائل مالی و اقتصادی” و”سیاست و ادارۀ جامعۀ اسلامی و برخورد با گروه های دیگر” گفت وگو شده است.

کتاب حاضر در چهار بخش تدوین شده است. بخش اول شامل نامه ها و اسناد روزگار پیش از هجرت پیامبر(ص) است. بخش دوم اسناد، نامه ها، و پیمان نامه های روزگار پس از هجرت ایشان را شامل می شود. بخش سوم مجموعه اسناد دوران خلفای راشدین را در بر می گیرد. بخش چهارم نیز حاوی پیوست های مرتبط با سه بخش قبلی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.