جشنواره خاتم
Khatam Festival

محمد(ص) پیام آور عدل و آزادی

1,788

«محمد (ص) پیام آور عدل و آزادی» عنوان کتابی به قلم دکتر سید یحیی یثربی است که از سوی نشر علم چاپ و منتشر شده است. نویسنده در این کتاب با نگاهی تازه، زندگی پیامبر اسلام (ص) را در قالب داستانی جذاب روایت می کند. نویسنده هدف از تألیف این اثر را نشان دادن پاره ای از مبانی انحصاری دین اسلام، تلاش برابر گزارش زندگی انسانی رسول خدا، روشنگری در برابر وسوسه ها و تبلیغات ناشی از جهل و اغراض سیاسی، جلوگیری از نفوذ اندیشه های انحرافی و تحریف تاریخ اسلام، تأکید بر مسائل سیاسی و اجتماعی بعثت پیامبر اسلام (ص) برمی شمارد و می خواهد اسوه ای عینی و عملی از پیامبر به جوانان معرفی کند.وقتی یک فیلسوف بخواهد تاریخ بنویسد و تازه ارجاعی هم ندهد و بر آن باشد تا قلم انداز و ادبی چیزی راجع به پیامبر محبوبش بنویسد، یک چیزی شبیه این کتاب در می آید.دکتر یحیی یثربی با عشق به محمد (ص) این کتاب را نوشته است.
عروس عزادار
مژده ای بزرگ
محمد
در بادیه
شبانی
مادرم را کجا می برید؟
و مرگی دیگر
سفر به شام
بحیرا
جاهلیت و محمد
جستجوی کار
با کاروان خدیجه
نشانه های بزرگی
غار حرا
به نام آفریدگار انسان
ای خدیجه من دیدم
بی تابی بزرگ
که مرا یاری می کند
حقیقت و سودا
سال اندوه
هجرت
هشدار به کفار
اسیران قریش
… اگر محمد می مرد
از رهبانیت تا جهاد
اباذر نگرانم
جهاد اکبر
آزادی و برابری
اعجاز انسانیت
رسول عدالت و امنیت
بازگشت به سنت باطل
چرا محمد نگران است
هشدار به زنان
این مهربان تر از
کوثر
باطل رفتنی است
بنده شکرگزار
هدایت نه سیطره
حج وداع
نه، دیدار یار بزرگ
مرگ محمد
اینها بخشی از عناوین این اثر تاریخی، ادبی، اخلاقی و در عین حال داستانی از زندگی حضرت محمد(ص) است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.