جشنواره خاتم
Khatam Festival

سیره اخلاقی پیامبر اعظم(ص)

1,581

این کتاب، عهده دار انعکاس آداب و «اخلاق فردی پیامبر» اعظم(ص) است. نویسنده که تحلیل و معرفی اخلاقی سیره نبوی و به‌دست دادن الگوی رفتاری قابل پیروی در زمینه‌های اخلاقی و عرضه اصول و معیارهای کلی اخلاقی با قابلیت تعمیم و تبعیت در ادوار مختلف را انگیزه‌ اصلی خود از تدوین این اثر عنوان کرده، و در پنج بخش با این عناوین سامان داده است: ۱. خوردن و آشامیدن ۲. خواب و استراحت ۳. نظافت و بهداشت ۴. اقتصاد و معیشت ۵. لباس و زینت. توجه به منابع روایی اهل سنت، در کنار روایات مکتب اهل‌بیت(ع) و ترجمه بخش مورد نظر از هر روایت، از شیوه‌های تدوین در نگارش این اثر است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.