جشنواره خاتم
Khatam Festival
مرور برچسب

پیامبر رحمت

پیامبر رحمت

چطور می‌توانستی بی‌تفاوت باشی!؟ برایت سخت بود ولی وقتی صدای اذان را می‌شنیدی دیوانه می‌شدی! به‌سختی از جایت بلند شدی. دستت را بر شانه‌ام انداختی. دستانت می‌لرزید. با…

مستند گزارشی نخستین جشنواره خاتم

فیلم مستند گزارشی نخستین دوره جشنواره خاتم به روند برگزاری و داوری نخستین دوره جشنواره خاتم می پردازد. نخستین دوره جشنواره خاتم فراخوان خود را در پاییز...

زیستن محمّدی

تنفَس در هوای پاکی و پارسایی است. بهره گیری از ظرفیت شگرف و شگفت داستان برای ترسیم، توصیف و تفسیرزندگی کسی است که راستی، راستگویی، دانشوری، بردباری، خوش خویی، خوش…