جشنواره خاتم
Khatam Festival
مرور برچسب

نقی سلیمانی

بهترین منبع درباره پیامبر قرآن است

نقی سلیمانی گفت: بهترین منبع معتبری که از پیامبر سخن می‌گوید، قرآن است. چون هم آیینه تمام‌نمای چهره محمد(ص) است و هم به نوعی نقدی است بر گزارش‌ها و روایت‌های تاریخی.