جشنواره خاتم
Khatam Festival
مرور برچسب

محمدمهدی رسولی

داستان‌نویسی به‌مثابه بندگی خدا

به عنوان مقدمه باید عرض کنم به طور ذاتی و طبیعی، نوع بشر در طلب حقیقت و زیبایی است. این جست‌وجو یک حیات جاری است؛ بی‌زمان و بی‌مکان. اما قبل از هر چیز باید این حقیقت…