جشنواره خاتم
Khatam Festival
مرور برچسب

فراخوان جشنواره هفتم خاتم

فراخوان هفتمین دوره جشنواره خاتم

موضوع داستان و روایت داستانی با الهام از بینش، روش، کنش و منش حضرت رسول اکرم(ص) با توجه به نیازهای مخاطب و شرایط امروز جهان و مستند به اسناد و روایات معتبر باشد.