جشنواره خاتم
Khatam Festival
مرور برچسب

حمید گروگان

دو کلام در باب جشنواره خاتم

ششمین دورة جشنوارة خاتم به پایان رسید،و من چقدر خوشحالم که عزیزان شرکت کننده در این جشنواره از نخست تاکنون، آرام آرام در حال پیمودن مسیری هستند که رسیدن به قله های…