جشنواره خاتم
Khatam Festival
مرور رده

آثار برگزیده

احمد احمد

آرام آرام شروع شد. ما داشتیم ذره ذره در خاطرات پدربزرگ فراموش می‌شدیم. مثل درخت پر برگی که در یک باد شبانه تمام برگ‌هایش فرومی‌ریزد و صبحگاه لخت و عور باز در جای خود…

این خانه پر از نام محمد است

مامان با شکم گنده‌اش تا برسد پایین پله‌ها، یک بار شاهنامه را مرور کرده‌ام. فکر می‌کنم به شاهنامه. به این که چرا توی شاهنامه پدر و پسر روبه‌روی همند. چرا حرفی از مادر…

یک لبخند بی انتها

چهل روز است که آمده‌ای توی این غار، توی ناکجاآبادی که هیچ‌کس از تو خبر ندارد. این روزها را صورت روی خاک گذاشته‌ای و زار زده‌ای. حتی فکر کرده‌ای خودت را راحت کنی. ولی…

کتاب خاتم (محموعه داستان)

ما با حقیقتی بی‌نیاز از توضیح مواجهیم وآن این‌که دنیا وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام را اگر به عنوان فرستادة الهی نمی‌شناخت، به گواه آثار مکتوب، بزرگ‌ترین روشنفکران و…