صفحه نخست

  • اختتامیه پنجمین جشنواره خاتم اردیبهشت ۱۳۹۹

  • افتتاحیه اوّلین جشنواره خاتم آذر ۱۳۹۴

  • اختتامیه اوّلین جشنواره خاتم اردیبهشت ۱۳۹۵

  • اختتامیه دومین جشنواره خاتم اردیبهشت ۱۳۹۶

  • اختتامیه سومین جشنواره خاتم فروردین ۱۳۹۷

  • اختتامیه چهارمین جشنواره خاتم اردیبهشت ۱۳۹۸

فراخوان

فراخوان هشتمین دوره جشنواره خاتم

موضوع داستان و روایت داستانی با الهام از بینش، روش، کنش و منش پیامبر اکرم(ص)  در رفتار انسان امروزبا توجه به…
عضو خبرنامه شوید
برای دریافت آخرین اخبار جشنواره عضو خبرنامه شوید.

- تبلیغات -