صفحه نخست

  • اختتامیه پنجمین جشنواره خاتم اردیبهشت ۱۳۹۹

  • افتتاحیه اوّلین جشنواره خاتم آذر ۱۳۹۴

  • اختتامیه اوّلین جشنواره خاتم اردیبهشت ۱۳۹۵

  • اختتامیه دومین جشنواره خاتم اردیبهشت ۱۳۹۶

  • اختتامیه سومین جشنواره خاتم فروردین ۱۳۹۷

  • اختتامیه چهارمین جشنواره خاتم اردیبهشت ۱۳۹۸

فراخوان

پنجمین دوره جشنواره خاتم

پنجمین دوره جشنواره خاتم با موضوع داستان کوتاه ویژه پیامبر رحمت(ص). مطالب ارسالی می بایست برگرفته از ویژگی های…
عضو خبرنامه شوید
برای دریافت آخرین اخبار جشنواره عضو خبرنامه شوید.

- تبلیغات -