جشنواره خاتم
Khatam Festival

رونمایی از پوستر دومین جشنواره خاتم تالار تامین اجتماعی