جشنواره خاتم
Khatam Festival

مجموعه تصاویر نشست ها و رویدادهای جشنواره خاتم

اختتامیه

اولین جشنواره خاتم نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران شهر آفتاب(اردیبهشت ۱۳۹۵)

رونمایی از کتاب خاتم

اولین جشنواره خاتم مسجد امام جعفر صادق(آذر ۱۳۹۵)

نشست

بررسی کتاب رد نامنظمی روی برفها ترنجستان سروش(آذر ۱۳۹۶)

کارگاه های استانی

داستان نویسی خاتم(۱۳۹۶و۱۳۹۷)

اختتامیه

چهارمین جشنواره خاتم(اردیبهشت ۱۳۹۸)

نشست شورای راهبری با نویسندگان

اولین جشنواره خاتم دفترنشرفرهنگ اسلامی(بهمن ۱۳۹۴)

نشست خبری

دومین جشنواره خاتم بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق(شهریور ۱۳۹۵)

نشست

بررسی کتاب خاتم شهرکتاب مرکزی(آذر ۱۳۹۶)

نخستنین کارگاه رمان جشنواره خاتم

جزیره کیش(اسفند ۱۳۹۶)

دومین کارگاه داستان نویسی جشنواره خاتم

دانشگاه علوم پزشکی شیراز(مهر ۱۳۹۷)

نشست خبری

اولین جشنواره خاتم بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق(دی ۱۳۹۴)

رونمایی از پوستر

دومین جشنواره خاتم تالار تامین اجتماعی(تیر ۱۳۹۵)

نخستین کارگاه داستان نویسی خاتم

مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(شهریور ۱۳۹۶)

نشست

کتاب رد نامنظمی روی برفها شهرکتاب مرکزی(آذر ۱۳۹۶)

نشست جشنواره خاتم

نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران مصلی امام خمینی(اردیبهشت ۱۳۹۷)

اختتامیه پنجمین جشنواره خاتم

دفتر نشر فرهنگ اسلامی (اردیبهشت ۱۳۹۹)

افتتاحیه

اولین جشنواره خاتم تالار وحدت(آذر ۱۳۹۴)

نشست شورای راهبری با نویسندگان

اولین جشنواره خاتم شهرکتاب مرکزی(اردیبهشت ۱۳۹۵)

اختتامیه

دومین جشنواره خاتم مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(اردیبهشت ۱۳۹۶)

نشست

کتاب رد نامنظمی روی برفها سرای اهل قلم(آذر ۱۳۹۶)

اختتامیه

سومین جشنواره خاتم(فروردین ۱۳۹۷)

مراسم افطار با نویسندگان خاتم

رونمائی از کتاب آیین گفتگو(اردیبهشت ۱۳۹۸)