جشنواره خاتم
Khatam Festival

فرم ارسال آثار نهمین جشنواره خاتم

  • توجه داشته برای وارد کردن تلفن ثابت از الگوی روبرو استفاده نمائید.۲۱۲۲۹۴۱۸۰۷ (بدون صفر کد شهرستان)
  • توجه داشته برای وارد کردن شماره همراه از الگوی روبرو استفاده نمائید.۹۱۲۷۷۱۵۵۹۵ (بدون صفر اول شماره همراه)
  • انواع فایل های مجاز : pdf, docx.
    تذکر: اثر خود را صرفاً به یکی از دو صورت word یا pdf ارسال نمایید.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, docx.
    توجه داشته باشید برای ارسال اثر صرفاً فایل های PDF و Word قابل قبول است.
  • توضیحات اضافه را در اینجا وارد نمائید.